Pracownie

Brajl

Na naszych warsztatach dbamy o rozwój czytelnictwa poprzez czytanie pism brajlowskich. Uczymy również pisania brajlem na maszynie i tabliczce brajlowskiej.

Czynności dnia codziennego

Zajęcia z czynności dnia codziennego przygotowują uczestników do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Podopieczni podczas zajęć uczą się m.in. przyrządzania posiłków, posługiwania się urządzeniami kuchennymi oraz dbania o porządek. Uczestnicy poznają także wiele umiejętności przydatnych w domu, tj. pranie, prasowanie, szycie. W okresie świątecznym wykonywane są potrawy charakterystyczne dla danego okresu. Uczestnictwo rozwija sprawność manualną poprzez wykonywane czynności, tj. krojenie, obieranie. Zajęcia uczą pracy zespołowej oraz wzmacniają poczucie zaradności.

Dziewiarstwo maszynowe

Pracownia dziewiarstwa maszynowego ma na celu przygotować podopiecznych do zawodu dziewiarza na nieskomplikowanych maszynach saneczkowych. Zakres tematyczny:

  •  zapoznanie się z budową techniczną maszyny, z ustawianiem zamków, opuszczanie i podsuwanie igieł, zakładanie grzebienia, ciężarków i gruszek, prowadzenie głowicy, z nawlekaniem do szpanu przędzy i wodzika, przekładanie oczek z jednej płyty na drugą;
  • zapoznanie się ze stosowanymi rodzajami i grubościami surowca (wełna, bawełna, anilana itp.) oraz z podstawowymi ściegami, np. jersejowy, ściągaczowy, francuski, angielski, ażurowy itp.

Podopieczni na zajęciach robią elementy do swetrów, kamizelek, spódnic, płaszczyków oraz elementów zdobniczych (plisek, kołnierzyków, kieszeni).

Dziewiarstwo ręczne

Celem zajęć dziewiarstwa ręcznego jest wykazanie możliwości samodzielnego wykonywania różnych robótek. Wśród umiejętności dziewiarskich mieszczą się: proste ściegi i wzory na drutach, haft na kanwie i płótnie, tkanie na warsztacikach i kanwie oraz prace na różnych warsztacikach dziewiarskich.
Podopieczni na zajęciach przygotowują się do zawodu dziewiarza ręcznego, robią na drutach swetry, kamizelki, czapki, rękawiczki, haftują na kanwie i płótnie obrazy, serwetki, bieżniki oraz tkają na warsztacikach np. dywaniki.
Zdobyte umiejętności dziewiarskie można wykorzystać do pracy zawodowej i zarobkowej oraz na użytek własny i potrzeb rodziny (np. wykonanie prezentu).
Nauka zapewnia pożyteczny sposób spędzenia wolnego czasu oraz doskonali zdolności manualne i twórcze.

Orientacja przestrzenna

W WTZ prowadzone są zajęcia orientacji przestrzennej. Mają one na celu nauczenie osób niewidomych samodzielnego i bezpiecznego poruszania się z białą laską. Wykorzystywane są w tym celu pozostałe zmysły oraz techniki służące określeniu swojego położenia względem otoczenia i wyznaczeniu drogi, którą należy pokonać. Uczestnik uczy się samodzielnego dojazdu na zajęcia w WTZ, a następnie do innych, potrzebnych mu miejsc. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i zależą od potrzeb i możliwości uczestników.

Plastyka

W pracowni plastycznej uczestnicy rozwijają swoje umiejętności plastyczne, kształtują wyobraźnię i inwencję twórczą, jak również uczą się dokładności i cierpliwości.
Zajęcia odbywają się grupowo, niekiedy indywidualnie z uczestnikami warsztatów, istnieje wówczas możliwość dokładniejszego nauczenia zagadnień plastycznych, w skład których wchodzą: zajęcia malarskie na papierze, płótnie, na szkle (witrażowe), zajęcia rysunkowe (kredkami, pastelami itp.), zajęcia z masą plastyczną (modeliną, plasteliną itp.), zajęcia z wszelkiego rodzaju usprawnieniem manualno-plastycznym uczestników, np. prace z krepiny, prace z szablonami, makrama.

Rehabilitacja

Rehabilitacja ruchowa jest bardzo ważnym aspektem w terapii osób niepełnosprawnych, dlatego w naszej placówce dostosowana jest do każdego uczestnika indywidualnie, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień niepełnosprawności.
Zajęcia mają na celu:

  • poprawę i utrzymanie sprawności ruchowej,
  • wyeliminowanie nabytych wad postawy i złych nawyków ruchowych,
  • rozwijanie motoryki, wyobraźni i zdolności manualnej,
  • stymulację organizmu,
  • rozładowanie napięć,
  • naukę pracy w grupie.

W pracowni prowadzone są ćwiczenia ogólnokondycyjne, równoważne, w odciążeniu, z oporem, rytmiczne i taniec, relaksacyjne, gry i zabawy, trening na rowerze stacjonarnym.
Zajęcia są prowadzone w grupach i indywidualnie. W okresie wiosenno-letnim organizowane są spacery i wyjścia na basen.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, organizowane są dyskoteki i inne atrakcje kulturalno-poznawcze.

Dodaj komentarz